کود ارگانیک دراراک

فروش کود ارگانیک دراراک

نمایندگی فروش کود ارگانیک نیواگرو (الوند دانه خمین)دراراک

 

 کود ارگانیک در تهران

توضیحات مختصری از افتخارات شرکت دانش بنیان نیواگرو :

 

گواهینامه حضور در اجلاس مدیران عرصه آفرینی و تولید


 افتخاری دیگر برای نیواگرو ( گواهینامه حضور سرکار خانم مهدیه رضایی مدیر عامل شرکت الوند دانه خمین ( برند تجاری نیواگرو ) در اجلاس مدیران عرصه آفرینی و تولید )

برگزیده کنگره تجلیل از یکصد مدیر شایسته کشور

با تولید  انواع کود های ارگانیک ( ، NPK و مهارگر ، اگرومیک و بیولوژیک کود مخصوص پنبه و کود مخصوص انگور ، کود های آگرومیک و سولوپتاس و کلات ها با برند نیواگرو در خدمت کشاورزان و باغداران عزیز می باشد .)


برگزیده مدیر برتر در سمینار مدیریت دانش و اقتصاد دانش بنیان

با 7 سال سابقه و تجربه ( شرکت نیواگرو با نام رسمی الوند دانه خمین با دو دهه فعالیت در زمینه تولید کود های ارگانیک و شرکت درانواع نمایشگاه های تخصصی کشاورزی جزو برترین تولید کننده کود در کشور می باشد .)

 

 

دارای استاندارد 2015 : 9001 ISO

سیستم مدیریت کیفیتدارای استاندارد 2007 : 1800 OHSAS

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشتیدارای استاندارد 2004 : 1400  ISO

سیستم مدیریت زیست محیطی

 

افزایش سطح آگاهی مصرف کنندگان محصولات کشاورزی در خصوص تاثیرات سوء مواد شیمیایی موجود بر سلامتی مصرف کنندگان و ایجاد بیماری های حاد ومزمن،اشتیاق مصرف کنندگان را به کشاورزی ارگانیک افزایش داده است.با افزایش سطح آگاهی ها،بازارهای ارگانیک محصولات کشاورزی رشد قابل توجهی را شاهد بوده اند. کشاورزی ارگانیک فرآیندی است که هدف آن تنها تولید محصولات سالم جهت تغذیه انسان نیست،بلکه در پی ارتقای سلامت و بهره وری جوامع وابسته به خاک،آب،گیاهان،جانوران وانسانهاست. اهداف عمده در این تحقیق تولید محصولات عاری از مواد شیمیایی و سالم با حفظ منابع طبیعی وتقویت اقتصاد زراعی روستا بوده، در عین حال با تاکید بر خطر فرسایش خاک زراعی می باشد.برای تحقق این اهداف از روش تحقیق،تحلیلی-توصیفی واز روش اسنادی استفاده گردیده است. فرضیات تحقیق با توجه به نقش کشاورزی ارگانیک در سلامت محصولات تولیدی و محیط وهمچنین نقش کود ارگانیک در رونق اقتصادی روستاها مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت به ضعف مدیریت اجرایی کشت ارگانیک در سیستم نظارت و کنترل محصولات کشاورزی و... در کشورمان اشاره گردیده است.

 

کود ارگانیک دراراک

 

کود ارگانیک کلزا :

کود ارگانیک ویژه کلزا (نیواگرو ) دراراک

کود ارگانیک کلزا حاوي باکتریهاي محرك رشد گیاه از مهمترین انواع کودهاي زیستی قابل استفاده در کشت کلزا است. باکتریهایی مانند سودوموناس، فلاوباکتریوم، باسیلوس، ازتوباکتر و آزوسپیریلوم از انواع شناخته شده باکتریهاي محرك رشد گیاه می باشند. باکتريهاي محرك رشد گیاه به وسیله مکانیسم هاي مختلف، به طور مستقیم و یا غیر مستقیم رشد گیاهان را افزایش میدهند. مکانیسمهاي مستقیم شامل تثبیت بیولوژیک نیتروژن، حلالیت فسفاتهاي نامحلول، تولید تنظیم کننده هاي رشد و ویتامینها میباشند که با تأثیر مستقیم بر رشد گیاه سبب افزایش عملکرد گیاهان می شوند. از مکانیسم هاي غیر مستقیم می توان به خصوصیاتی مانند تولید سیانید هیدروژن، آنتی بیوتیکها و سیدروفورها اشاره کرد. مکانیسم هاي غیر مستقیم با تعدیل اثرات منفی تنشهاي زنده و غیر زنده سبب بهبود رشد گیاهان میشوند. کود ارگانیک ویژه کلزا از طریق قرار دادن عناصر ریز مغذی به همراه حل کننده های گوگرد نقش تعیین کننده ای در کمیت و کیفت روغن کلزا ایفا نموده است.

 

 

مصرف فراوان انواع سموم وکودهای شیمیایی چه از لحاظ تاثیر برسلامت مصرف کنندگان محصولات کشاورزی وغذایی و چه از لحاظ تبعات زیست محیطی از قبیل آلودگی آب های زیر زمینی و بر هم زدن تعادل زیستی، روز به روز مورد تردید جدی قرار می گیرد. با توجه به افزایش مصرف کود وآفت کش هایی که پیامد آنها زوال باروری خاک، سلامتی و آلودگی هوا، آب، و غذا است . امروزه رویکرد جهانی به سمت کود ارگانیک است. در این سیستم از کشاورزی که احتمالا برگرفته از کشاورزی سنتی باشد، سعی بر این است تا از نهاده هایی که منشا شیمیایی دارند استفاده نشود .تاثیر نامطلوب و اثرات باقیمانده مصرف انواع کودهای شیمیایی و سموم، هورمونها و...در تولیدات غذایی درکشورهای صنعتی پیشرفته موجب شده است ، کشاورزی در جهتی کاملا متضاد با روش مدرن تحول یابد و آن جلوگیری از مصرف هرگونه مواد شیمیایی یا نهاده مصنوع انسان در تولیدات و پخش محصولات زراعی وباغی و دامی است. این کشاورزی به کشاورزی ارگانیک موسوم است و در کشورهای مختلف به نام های گوناگون همچون کشاورزی بیولوژیکی، کشاورزی پایدار و کشاورزی با مصرف کم مواد شیمیایی نامیده می شود. آگاهی جوامع به ایمنی غذایی وحفاظت محیط زیست و سلامتی جوامع می تواند ازطریق تحقیق و برنامه ریزی دقیق کشاورزی ارگانیک حاصل گردد، تا نسلهای آینده بتوانند از شرایط مناسب بهداشت وسلامتی برخودارگردند.

 

 

فروش کود ارگانیک دراراک

 

کود ارگانیک برنج :

کود ارگانیک ویژه برنج (نیواگرو ) دراراک

کود ارگانیک برنج با اثر بر تسهیم وزن خشک بوته و تخصیص ماده خشک بیشتر به دانه سبب افزایش شاخص برداشت میشوند. برخی از محققان، اثر مثبت کود زیستی ازتوباکتر را بر شاخص برداشت گندم اعلام کردند. به نظر میرسد در شرایطی که نیتروژن در اختیار گیاه باشد، فعالیتهای فتوسنتزی افزایش یافته و عملکرد بیولوژیک به واسطه رشد رویشی (ارتفاع بوته بالاتر، سطح برگ و پنجه زنی بیشتر) و زایشی (عملکرد دانه بلا) افزایش می یابد. از طرفی نیز این کود با در اختیار دادن عناصر غذایی مختلف خطر ورس و عقیم سازی خوشه های برنج را بر طرف نموده است.

 

 

 

تخریب محیط زیست، تحدید منابع طبیعی، بهم خوردن تعادلهای اکوسیستمی، گازهای گلخانه ای، مرگ بیولوژیک خاک، فرسایش های شیمیایی، آلودگی های صنعتی وشیمیایی زباله ها، ظهور آفات وعوامل مقاوم جدید ازآسیب های نظام کشاورزی فشرده به طبیعت ومحیط زیست است.محیط زیست متاثر از فعالیت های کشاورزی،شامل مجموعه عوامل و شاخص ها در فرآیند توسعه پایدار و بهبود زندگی بهره برداران کشاورزی است،که علاوه بررشد شاخص اقتصادی یا اجتماعی شاخص های توسعه پایدار و محیط زیست را نیز مورد بررسی قرارمی دهد . کود ارگانیک فرایندی است، که هدف آن تنها تولید محصولات سالم برای تغذیه انسان نیست،بلکه درپی ارتقای سلامت وبهره وری جوامع وابسته به خاک ،آب،گیاهان،جانوران وانسانهاست.این سامانه تولید،فرآوری وعرضه محصولات کشاورزی شامل محصولات زراعی ،باغی،دام،طیوروآبزیان راشامل می شود .کشاورزی ارگانیک ،نظام زراعی است ،مبتنی برمدیریت اکوسیستم زراعی، تمرکز بر حاصل خیزی خاک وسلامت گیاه وعدم مصرف موادشیمیایی مصنوعی که این نظام با شرایط اجتماعی، اقتصادی، منطقه ای و محلی سازگاراست. کشاورزی ارگانیک همان کشاورزی سنتی قدیم نیست، بلکه با استفاده از تکنولوژی و علوم مختلف می توان بالا ترین روش تولید رادر کشاورزی بوجود آورد. کمبود مواد غذایی وکیفیت غذای جمعیت درحال افزایش جهان، امروزه دنیا را به سمت کشاورزی ارگانیک می کشاند. کود ارگانیک نظامی اقتصادی،اجتماعی،ومدیریت تولیدی اکولوژیک است،که شناخت کاملی ازخاک واجزای تشکیل دهنده آن دارد.این نظام باافزایش حاصلخیزی خاک برای تولید مواد غذایی انسان درچرخه بیولوژیکی سعی دارد از ورود هرگونه نهاده های خارجی (کودهای شیمیایی،آفت کشها،علف کشها)به فرایند تولید جلوگیری کند،تاباحداقل هزینه به رابطه ای پایدارمیان انسان ،محیط زیست وموجودات زنده بیانجامد.استفاده ازحشرات مفید ازجمله کفشدوزک وکود سبزنمونه هایی از کشت ارگانیک می باشد.

 

 

نمایندگی فروش کود ارگانیک دراراک

کود ارگانیک یونجه :

کود ارگانیک ویژه یونجه (نیواگرو ) دراراک

کود ارگانیک یونجه کود بیولوژیک ویژه برنج با اثر بر تسهیم وزن خشک بوته و تخصیص ماده خشک بیشتر به دانه سبب افزایش شاخص برداشت میشوند. برخی از محققان، اثر مثبت کود زیستی ازتوباکتر را بر شاخص برداشت گندم اعلام کردند. به نظر میرسد در شرایطی که نیتروژن در اختیار گیاه باشد، فعالیتهای فتوسنتزی افزایش یافته و عملکرد بیولوژیک به واسطه رشد رویشی (ارتفاع بوته بالاتر، سطح برگ و پنجه زنی بیشتر) و زایشی (عملکرد دانه بلا) افزایش می یابد. از طرفی نیز این کود با در اختیار دادن عناصر غذایی مختلف خطر ورس و عقیم سازی خوشه های برنج را بر طرف نموده است.

 

 

کود ارگانیک زعفران :

کود ارگانیک ویژه زعفران (نیواگرو ) دراراک

کود ارگانیک زعفران تشکیل شده از باكتريها و همچنين قارچهاي مفيدي كه هر يك به منظور خاصي (مانند تثبيت نيتروژن و رهاسازي يونهاي فسفات، پتاسيم و آهن از تركيبات نامحلول) توليد مي شوند. اين باكتريها معمولاً در اطراف ريشه مستقر شده و گياه را در جذب عناصر همياري مي كنند. اكنون مسلم است اين باكتريها بيش از يك نقش دارند، يعني علاوه بر كمك به جذب عنصري خاص باعث جذب ساير عناصر، كاهش بيماريها، بهبود ساختمان خاك، تحريك بيشتر رشد گياه و افزايش كمي وكيفي محصول مي شوند. بدين لحاظ از نظر علمي اين باكتريها محرك رشد و باعث  پایداری شگفت انگیز باکتری در برابر شرایط نامساعد و تنش های مختلف آب و هوایی شامل کم آبی، خشکسالی، گرما، سرما و شوری خاک و آب می شود. کود ویژه زعفران از طریق رشد و بزرگتر کردن بنه ها سبب افزایش عملکرد بیشتر زعفران می شود.

 

 

کود ارگانیک گندم و جو :

کود ارگانیک ویژه گندم و جو (نیواگرو ) دراراک

کود ارگانیک گندم و جو کود بیولوژیک ویژه گندم و جو حاوی انواع میکروارگانیسم ها که به صورت همیاري با ریشه گیاهان خانواده غلات مثل گنـدم، نیتـروژن هـوا را تثبیت می کند. همچنین نقش این باکتريها در توسعه سریع سیسـتم ریشهاي، تقویت بنیه بیشتر گیاهچه ها در مراحل اولیه رشـد، افـزایش درصد جوانه زنی، افزایش سطح سبز مزرعه، افزایش قدرت تحمل گیاه به تنشهاي محیطی غیر زنده (خشکی و شوري و ...) و عوامل زنده (سیاري از بیماريهاي خاکزاد) و نهایتا افزایش عملکرد محصول به اثبات رسیده است. این باکتري در همیـاري بـا گیاهـانی ماننـد گندم، سورگوم و ذرت افزایش عملکردي حدود 10 تا 30 درصد نشان داده است که البته این افزایش عملکرد را علاوه بر تولید نیتروژن، به تولید هورمونهاي محرك رشد گیاه از جمله اکسـین هـا نیـز نسـبت داده اند.این باکتريها سبب افزایش تعداد و طول ریشه هاي فرعـی و تارهاي کشنده و در نهایت افزایش سطح جذب ریشه کـه نتیجـه آن افزایش جذب آب و عناصر غذایی توسط گیاه است می شوند. کــاربرد کود بیولوژیک ویژه گندم و جو بــا افــزايش ميــزان آسيميلاسيون, موجب بالا رفتن نقل و انتقال مواد به دانه شده و سرعت پر شدن دانه را افزایش می دهد که این امر افزایش عملکرد را در پی خواهد داشت.

کود ارگانیک توت فرنگی :

کود ارگانیک ویژه توت فرنگی (نیواگرو ) دراراک

کود ارگانیک توت فرنگی کودارگانیک ویژه توت فرنگی افزایش قابلیت دسترسی به عناصري همچون آهن، مس، منگنز، کلسیم، روي، منیزیم  و پتاسیم را با کاهش pH  بر اثر باکتریهاي مختلف محرك رشد و افزایش معدنی شدن ترکیبات آلی نسبت را به همراه دارد. کود ارگانیک ویژه توت فرنگی باعث آزاد سازی اسید هاي آلی (اسیدگلوکونیک، اسیدفوماریک و اسیدسیتریک) از کمپلکسهاي موجود در خاك بوسیله ریز جاندارانی نظیر باسیلوس و سودوموناس می شوند.


کود ارگانیک مرکبات و کیوی :

کود ارگانیک ویژه مرکبات و کیوی (نیواگرو ) دراراک

کود ارگانیک توت فرنگی دانش بنیان نیواگرو با بهره گیری از کادری مجرب از طریق جداسازی سوش های مختلف باکتری های مفید خاک در مناطق مختلف اقدام به تکثیر و تولید کودهای بیولوژیک خاص هر منطقه کرده در مناطق شمالی کشور به دلیل شستوشوی نیتروژن و بیماری های قارچی ، درختان دچار مشکلات زیادی هستند به همین دلیل جهت تامین عناصر غذایی، بخصوص نیترون و عناصر ریز مغذی و مقابله با بیماری های قارچی خاکزی این محصول ارائه گردیده است.

 

 

 

 

در دهه1330 قبل ازآنکه تولید و مصرف کودهای شیمیایی درکشورمطرح شود، مصرف کودهای ارگانیک درسطح کشور رایج بود.هم زمان با ورود کودهای شیمیایی به کشورسازمان ترویج کشاورزی مصرف این نوع کودها را تشویق نمود.دراوایل کار، بسیاری از زارعین کودهای شیمیایی را حرام ومصرف آن رامشروع نمی دانستند،ولی با گذشت زمان وانجام فعالیت های ترویجی،کاربه جایی رسید که دربعضی مزارع تاچهار تن درهکتارنیزکود شیمیایی مصرف می شد.نظر به نیاز نیروی انسانی،میزان مخارج تولید در کشاورزی ارگانیک نسبت به سیستم صنعتی باتوجه به بالا بودن مزد کارگر،مخارج بسیارناچیز بوده وچنانچه این تولیدات دربازارهای جهانی مقایسه شوند ،میزان سود حاصله برای کشورهای درحا ل توسعه به مراتب بیش ازکشورهای پیشرفته خواهدبود .

 

به طور کلی مجموعه کودهای ارگانیک در شرکت دانش بنیان نیواگرو با مدیریت خانم دکتر مهدیه رضایی  ( جزو برترین اشخاص در زمینه تولید و صادرات انواع کود ارگانیک در ایران و خاورمیانه )  به شرح ذیل  تقسیم می شوند :

 

 

 

 

کود ارگانیک زعفران
کود ارگانیک صیفی جات
کود ارگانیک چغندر قند
کود ارگانیک گندم و جو
کود ارگانیک یونجه
کود ارگانیک نخود لوبیا
کود ارگانیک توت فرنگی
کود ارگانیک سیب زمینی
کود ارگانیک ازتو باکتر
کود ارگانیک برنج
کود ارگانیک کلزا
کود ارگانیک مرکبات و کیوی
 

"نیواگرو بزرگترین تولید کننده و صادر کننده کودهای بیولوژیک و ارگانیک و کلات NPK در ایران و خاورمیانه "

کارشناس فروش