حضور نیو اگرو در نمایشگاه های داخلی و خارجی

حضور نیو اگرو در نمایشگاه های داخلی و خارجی

نمایشگاه در حال برگزاری

هشتمین نمایشگاه تخصصی صنایع و ماشین آلات کشاورزی ، نهاده ها آبیاری ، آبرسانی و تجهیزات گلخانه ی

 

جیرفت خیابان مصطفی خمینی جنب جهادکشاورزی

 

مورخه : 19 لغایت 22 آبان ماه 98
 زمان بازدید : 16 الی 21
ساعت 15 الی 21

 

 یبه اتمام رسید منتظر اطلاعیه های بعدی نیواگرو باشید ......


 
Scarp   اولین مجمع نوآوری آسیا و اقیانوسیه 

حضورتنها شرکت تولیدکننده کود و نهاده های کشاورزی به نمایندگی از ایران درکنار۸۲ کشورمیهمان ازکشورهای آسیاواقیانوسیه

در سالن مجمع سران

 


نمایشگاه کشاورزی کرمان
با حضورشرکت نیواگرو ( سال 1397  )

 
نمایشگاه کشاورزی استان گلستان گرگان
با حضورشرکت نیواگرو ( سال 1398  )

 
نمایشگاه کشاورزی استان خراسان (مشهد)
با حضورشرکت نیواگرو ( سال 1398  )

 
نمایشگاه کشاورزی استان آذربایجان شرقی ( تبریز)
با حضورشرکت نیواگرو ( سال 1397  )

 
نمایشگاه کشاورزی استان آذربایجان غربی (میاندوآب)
با حضورشرکت نیواگرو ( سال 1398  )

 
نمایشگاه کشاورزی شیراز
با حضورشرکت نیواگرو ( سال 1398  )

 
نمایشگاه کشاورزی شیراز
با حضورشرکت نیواگرو ( سال 1397  )

 
نمایشگاه کشاورزی عراق (اربیل)
با حضورشرکت نیواگرو
کارشناس فروش