شرکت دانش بنیان نیواگرو محصولاتی صددرصد ارگانیک وکاملا مطابق با آنزیم های بدن انسان را تضمین می کند.

کود اسید هیومیک مایع گوگردی

 

هیومیک اسید حاوی هیومیک اسید و اسید فولویک است. 100% قابل حل در آب با غلظت بالا که مصرف آن در خاک باعث بهبود خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی رشد ریشه، افزایش مقاومت گیاه به تنش های محیطی و افزایش جذب مواد غذایی توسط گیاه می گردد. اسید هیومیک مایع گوگردی برای تحریک رشد صیفی جات و محصولات زراعی و باغی کاربرد وسیعی دارد. یکی از وظایف هیومیک اسید کمک به کاهش pH خاک های قلیایی و آهکی می باشد . البته برای اصلاح خاک های قلیایی و آهکی و به منظور کاهش اسیدیته خاک زمین های کشاورزی از مواد دیگری همچون اسید سولفوریک و یا کود سولفات آمونیوم نیز می توان استفاده نمود. همچنین هیومیک اسید مقاومت به شوری آب و خاک، کم آبی و سرما را هم در گیاهان افزایش می‌دهد. کود هیومیک اسید از یک سو موجب انحلال و جذب عناصر نامحلول در خاک شده و از طرف دیگر سبب حفظ و نگهداری این عناصر در خود و انتقال آن در زمان مناسب به ریشه گیاه می شود.ویژگی های اسید هیومیک مایع گوگردی:


افزایش کیفیت و کمیت محصولات زراعی و باغی
افزایش جوانه‌ ، شکوفه و بزرگ شدن میوه
افزایش مقاومت گیاه به خشکی
افزایش فعالیت میکروارگانیسم های مفید خاکقابلیت کلات کنندگی عناصرریزمغذی مانند آهن
افزایش قابلیت جذب آنها توسط گیاه افزایش جذب کودهای شیمیائی در صورت استفاده همزمان با آنهاافزایش مقاومت گیاه به شوری و کم‌آبی و تسهیل تعریق و تعرق گیاهی و تقویت سیستم ریشه

لیست دیگر کودهای ارگانیک نیواگرو

کود ارگانیک مایع مرغی تخمیر شده
کود ارگانیک اسید هیومیک مایع گوگردی
کود ارگانیک غنی شده گوگردی
کارشناس فروش