شرکت دانش بنیان نیواگرو محصولاتی صددرصد ارگانیک وکاملا مطابق با آنزیم های بدن انسان را تضمین می کند.

کود NPK پودری : 10 : 10 : 30 

معرفی محصول :

کودهای NPK  پودری نیو اگرو 30 : 10 : 10
کود 30-10-10 شرکت نیواگرو با داشتن درصد بالای نیتروژن (30%) در تشکیل پروتوپلاسم، نوکلئیک اسید، پروتئین، اسید آمینه و رشد سریع گیاه نقش اساسی دارد. این کود به صورت پودری می‌باشد و به راحتی در آب حل می‌شود. به دو روش محلول پاشی و کود آبیاری قابل استفاده است. از کود  30 10 10 بیشتر برای تسریع در ریشه زایی گیاه و همچنین رشد سریع، بهتر و باکیفیت گیاه استفاده می‌شود.

ویژگی ها:


  • استفاده از این کود باعث تسریع در ریشه زایی گیاه می‌شود.
  • به راحتی در آب حل می‌شود.
  • باعث بهبود جوانه زنی گیاه می‌شود، از زرد شدن و ریزش برگ‌ها جلوگیری می‌کند.


لیست دیگر کودهای NPK نیواگرو

کود کیتواگروسنس پسته
کیتواگروسنس مخصوص باکتری - قارچی
کود پودری NPK-20:20:20
کود پودری NPK-10:52:10
کود ژله ای NPK:20-20-20
کود ژله ای NPK-05:40:10
کود ژله ای NPK:40-5-10
کود ژله ای NPK:10-5-50
 

"نیواگرو بزرگترین تولید کننده و صادر کننده کودهای بیولوژیک و ارگانیک و کلات NPK در ایران و خاورمیانه "

کارشناس فروش