شرکت دانش بنیان نیواگرو محصولاتی صددرصد ارگانیک وکاملا مطابق با آنزیم های بدن انسان را تضمین می کند.
کود پودری NPK
کود کیتواگروسنس پسته
کیتواگروسنس مخصوص باکتری - قارچی
کود پودری NPK-20:20:20
کود پودری NPK-10:52:10
کود ژله ای NPK:20-20-20
کود ژله ای NPK-05:40:10
کود ژله ای NPK:40-5-10
کود ژله ای NPK:10-5-50
 

"نیواگرو بزرگترین تولید کننده و صادر کننده کودهای بیولوژیک و ارگانیک و کلات NPK در ایران و خاورمیانه "

کارشناس فروش