شرکت دانش بنیان نیواگرو محصولاتی صددرصد ارگانیک وکاملا مطابق با آنزیم های بدن انسان را تضمین می کند.

کود کلات پلاس 60 درصد  

معرفی محصول :

کلات پتاسیم (kagro60)  60% 

کلات پتاسیم (kagro60)  شرکت دانش بنیان نیواگرو با بیشترین درصد پتاسیم خالص موجب وزن گیری،  افزایش سایز غده، میوه و پرشدن دانه ها می گردد. همچنین در دانه های روغنی سبب افزایش عیار قند میشود.ویژگی ها :


  1. طراحی شده بر اساس فناوری کلات های پیشرفته
  2. مؤثر در تولید مواد قندی
  3. افزایش کمیت و کیفیت محصولات زراعی و باغی
  4. افزایش مقاومت گیاه نسبت به تنش های زنده و غیر زنده   
  5. قابل استفاده بصورت محلولباشی و انواع روش های آبیاریلیست دیگر کودهای کلات نیواگرو

کود 4 عنصر ZFMB
کود کلات آمینو اسید
کود کلات فسفر 45  درصد
کود کلات ZNPB
کود کلات منیزیم
کلات کلات ده عنصره 10E
کود کلات کلسیم بور
کود کلات پلاس 60 درصد
کود کلات کلسیم 15 درصد
 

"نیواگرو بزرگترین تولید کننده و صادر کننده کودهای بیولوژیک و ارگانیک و کلات NPK در ایران و خاورمیانه "

کارشناس فروش