شرکت دانش بنیان نیواگرو محصولاتی صددرصد ارگانیک وکاملا مطابق با آنزیم های بدن انسان را تضمین می کند.

کود کلات کلسیم بور

معرفی محصول :

شرکت دانش بنیان نیواگر به بکارگیری دو عنصر تعیین کننده  کلسیم (10) و بور (5%) در کیفیت  و کمیت محصول در کنار باعث تقویت گیاه و از طرفی نیز نقش موثری در تعداد گل و میوه ایفا نموده استزمان مصرف کلات کلسیم بور در باغبانی  تا 3 مرحله پس از تشکیل میوه تا قبل از برداشت محصول و در زراعت 2 تا 3 مرحله با شروع ساقه رفتن غلات برای تقویت و جلوگیری از ورسویژگی ها:

 1. کنترل رشد و تقسیم سلولی
 2. کنترل رشد دیواره سلولی
 3. لازم برای جذب و متابولیسم نیترات
 4. تنظیم فعالیت های آنزیمی
 5. لازم برای متابولیسم نشاسته
 6. سوخت و ساز کربوهیدرات ها
 7. سنتز اسید نوکلئیک ها
 8. رشد مریستمی گیاه
 9. مقاومت گیاهان در برابر سرما و بیماری ها
 10. جوانه زدن دانه گرده
 11. انتقال مواد فتو سنتزی به محل مصرف
 12. افزایش تشكیل میوه و جلوگیری از ریزش میوه

لیست دیگر کودهای کلات نیواگرو

کود 4 عنصر ZFMB
کود کلات آمینو اسید
کود کلات فسفر 45 درصد
کود کلات ZNPB
کود کلات منیزیم
کلات کلات ده عنصره 10E
کود کلات کلسیم بور
کود کلات پلاس 60 درصد
کود کلات کلسیم 15 درصد
 

"نیواگرو بزرگترین تولید کننده و صادر کننده کودهای بیولوژیک و ارگانیک و کلات NPK در ایران و خاورمیانه "

کارشناس فروش