شرکت دانش بنیان نیواگرو محصولاتی صددرصد ارگانیک وکاملا مطابق با آنزیم های بدن انسان را تضمین می کند.

کود ارگانیک انگور

کود مخصوص چالود انگور (پاورمیکس انگور):


شرکت دانش بنیان نیواگرو با تحقیقات گسترده در مورد تغذیه درخت انگور دست به تولید محصولی ارزشمند به نام پاورمیکس انگور برد، تمام تلاش شرکت در جهت بر طرف کردن نواقص تغذیه ای و کاهش آن است. کود حاوی عناصر غذایی ماکرو ، میکرو ، کود آلی تجزیه شده، اسید آمینه، اسید فویک و جلبک دریایی می باشد؛ بهترین زمان تغذیه به روش چالکود پایان فصل خواب و قبل از شروع فصل رشد است.ویژگی ها:


کمک به رشد نقاط رویشی
افزایش تولید دانه گرده
افزایش تشکیل تعداد گل
افزایش تشکیل میوه
افزایش مقاومت در مقابل سرمازدگی بهاره
ایجاد سطح برگ سبزتر و شاداب تر در بهار
پوسته بندی و مقاومت بهتر میوه
افزایش کیفیت و کمیت گیاهمزایای استفاده از چالکود:


جلوگیری از خشکیدگی سر شاخه های درختان میوه
توسعه ریشه درختان میوه در خاک های آهکی ( رقص ریشه)
افزایش سطح برگ(Leaf Area) در درختان میوه
افزایش عملکرد و بهبود کیفیت میوه ها
افزایش نفوذپذیری آب به داخل خاک توسط حفره های مملو از مواد آلی

کارشناس فروش