محلولپاشی

 

?محلولپاشی روی گياهان که اصطلاحاً تغذيه برگی نيز ناميده مي‌شود در برخي موارد از مصرف عناصر در خاک بهتر و مفيدتر است.
محلولپاشی عمدتا در شرایط زیر بیشتر کاربرد پیدا می کند:

 

? شرايط نامناسب خاك؛
? بروز علايم كمبود

 

زماني که شرايط خاک نامساعد باشد، بدين صورت كه به علت بالا بودن PH خاک يا آهكی بودن خاك، کود مصرفی در خاك تثبيت شده و غير قابل استفاده برای گياه مي‌گردد. لذا در اين زمان است كه محلولپاشی بهترين روش ميیباشد. مثلاً سولفات آهن را در خاک‌هاي قليايي نمی توان مصرف کرد زيرا بسرعت تثبيت و غيرقابل استفاده می شود. پس در شرايط نامناسب خاک مي‌توان به روش محلولپاشی آهن را به گياه اضافه كرد. همچنين روش محلولپاشی، برای برطرف کردن سريع علايم کمبود در روی گياه روشی مؤثر و مفيد است.

 

?تغذیه از طریق برگ یکی از عملیات متداول برای رساندن مواد غذایی از طریق محلول پاشی کودهای قابل حل در آب به تمام شاخ و برگهای گیاه میباشد تغذیه برگی شامل استفاده از کود محلول روي شاخ و برگ گیاهان در قالب یک ترکیب غذایی رقیق شده با آب می باشد. با محلول پاشی، گیاه مواد مغذي را به فرم یونی، از طریق برگ و سایر اندام هاي هوایی جذب می کند. تغذیه گیاهان با مواد غذایی مناسب از جنبه های مهم حفظ سلامت و عملکرد گیاه محسوب می شود. محلولپاشی برگی به عنوان یک منبع تامین کننده مواد مغذی لازم برای گیاه استفاده می شود. محلولپاشی برگی می تواند با تغذیه بهتر، افزایش محصول با کیفیت بالاتر، افزایش مقاومت به حمله بیماریها و آفات و افزایش تحمل به خشکی را موجب شود. محلولپاشی پاشی خصوصا برای باغاتی که باردهی بیشتری دارند یا از طریق کوددهی خاکی، بصورت ناقص کوددهی شده اند اهمیت بیشتری پیدا می کند.
کارشناس فروش