علل ترکیدن پوست تنه درختان میوه:

 

ترکیدگی و شکاف در تنه درختان امری نسبتا" معمول است و ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد. یکی از متداول ترین علل ترکیدگی ها و شکاف ها در تنه های درخت هوای سرد است. این شکاف ها را ترکیدگی دراثر یخ زدگی می نامند. چوب داخلی و بیرونی تنه درخت دراثر نوسانات تغییر دما منبسط و فشرده می شود. این امر زمانی اتفاق می افتد که در زمستان دما ها به زیر صفر بویژه بعد از یک روز آفتابی وقتی تنه درخت در اثر تابش خورشید گرم شده است پائین آید. سرعت های مختلف انبساط بین چوب داخلی و بیرونی می تواند چنین تنشی را روی تنه درخت بوجود آورد و ایجاد ترکیدگی نماید. درختان سیب به این نوع ترکیدگی در اثر یخ زدگی حساس هستند. رویش درختان در خاک های دارای زهکشی ضعیف به ترکیدگی در اثر یخ زدگی حساس هستند.

 

رشد خیلی زیاد در اواخر پائیز تحریک شده در اثر دما های گرم , رطوبت زیاد , و سطوح زیاد ازت می توانند سبب افزایش حساسیت درختان به ترکیدگی در اثر یخ زدگی شوند.
نوسانات شرایط رشد ممکن است سبب ترکیدگی پوست شود. شرایط مرطوب یا رشد مطلوب به دنبال آب و هوای خشک ممکن است موجب رشد زیاد یا قوی گردد که منجر به ترکیدگی پوست می شود.
آفتاب سوختگی شکل دیگری از آسیب دیدگی می باشد که می تواند موجب ترکیدگی یا شکاف خوردگی شود. این نوع خسارت معمولا" در زمستان در طرف جنوب و جنوب غربی یا غرب تنه و شاخه ها بوجود می آید. این خسارت زمانی افتاق می افتد که سلول های بافت زنده زیر پوست در روز های گرم و آفتابی فعال می شوند و سپس وقتی دمای شب به زیر نقطه انجماد تنزول پیدا می کند دچار پارگی و مرگ می شوند.در بهار این نقاط مرده تغییر رنگ می دهند و افتاب سوخته می شوند. این نوع ترک خوردن پوست تنه درخت را آفتاب سوختگی می گویند.پوست نازک درختان جوان به آسیب آفتاب سوختگی خیلی حساس هستند.

 

ترکیدگی پوست در درختانی که پوست نازک دارند مانند درختانی مثل گلابی , سیب , گیلاس. بسیار دیده می شود .
ترک خوردگی ها در واقع می توانند در نتیجه زخم های هرس نیز بوجود آیند. هرس سنگین , خاکورزی دیر هنگام , خاک های شنی و خسارت سمپاشی ها می توانند موجب افزایش خسارت سرمازدگی شوند.ترکیدگی ایجاد شده در اثر زخم هرس می تواند در اثر سرمازدگی بزرگتر وتبدیل به شانکر شود.

 

تنه درختان جوان را در پائیز و زمستان با مواد مناسب می پوشانند تا دچار سرمازدگی یا افتاب سوختگی نشوند.
ترکیدگی تنه درختان سیب بر اثر نوسانات دمایی در فصل خواب نیز بوجود می آید.برای پیشگیری بهتر است از مصرف دیر هنگام کودهای ازته (اوره) خودداری گردد و از ابتدای پاییز آبیاری را متوقف نمود.
استفاده از چالکود شرکت نیواگرو بدلیل تعادل عناصر غذایی و میکروارگانیسم باعث ایجاد شرایط مناسب برای رشد گیاه و افزایش غلظت شیره گیاهی شده به همین دلیل گیاه نسبت به عوامل غیره زنده مقاوم می شود.

 

 

کارشناس فروش