کشاورزی متعارف به دلیل مصرف بیش از اندازه سموم باعث ایجاد آلودگی های زیست محیطی شده است کشاورزی ارگانیک به دلیل مصرف نکردن مواد شیمیایی دیگر به محیط زیست آسیب نمی رساند پس کشاورزی ارگانیک یک نوع کشاورزی مناسب برای تامین مواد عذایی سالم می باشد. تحقیق حاضر به دنبال چالش ها و فرصتهای کشاورزی ارگانیک می باشد. این تحقیق کتابخانه ای بوده و از مقالت چاپ شده در مجالت و کنفرانس ها استفاده شده است. نتایج نشان داد که های چالش اقتصادی همجون کاهش تولید و درآمد، زیر ساختی همچون نبود وسایل کافی برای حمل و نقل محصولات ارگانیک، حمایتی همچون عدم برگزاری کلاس های ترویجی آموزشی، انگیزشی همچون عدم علاقه به کشت محصوالت ارگانیک، فنی مدیریتی مانند مشکل مبارزه و کنترل بیماری ها و اطلاعاتی و دانشی همچون سطح پایین تحصیلات در کشاورزی ارگانیک وجود دارد همچنین کشاورزی ارگانیک دارای دارای فرصت هایی مانند نیروی کار مازاد زیاد در کشور، کاهش آلودگی آب و خاک، تنوع اقلیمی در کشور، کوچک بودن زمین ها، کاهش فرسایش خاک و تخریب زمین های حاصلخیز دارد. برای مقابله با چالش ها پیشنهاد هایی برگزاری کالس های آموزشی و ترویجی تا دانش کشاورزان افزایش یابد. وسایل حمل و نقل و تولید حشرات مفید برای مبارزه با آفت و بیماری ها توسط شرکت های دانش بنیان مورد توجه قرار گیرد. از تبلیغات در رسانه ها برای افزایش آگاهی مصرف کنندگان در مورد محصوالت ارگانیک، خرید تضمینی محصولات ارگانیک توسط دولت، دادن تسهیلاتی برای کشاورزان ارگانیک و بیمه اراضی ارگانیک ارائه شد.
کلمات کلیدی: کشاورزی متعارف، کشاورزی ارگانیک ، چالش های اقتصادی، نیروی کار، چالش های حمایتی.
مقدمه :
جمعیت جهان هر روز در حال افزایش می باشد و بخش کشاورزی برای تامین غذای انسان ها مجبور به استفاده ی بیش از حد از سموم شیمیایی شده است. توسعه علم و ایجاد فناوری های جدید همچون استفاده از بذور مقاوم باعث شد که کمبود عذا در کشورهای مختلف به خصوص کشورهای جهان سوم حل شود ولی چون این مواد غذایی به سموم شیمیایی آلوده بودند برای محیط زیست و انسان ها خطرات و آلودگی هایی همچون آلودگی آب، خاک و هوا به ارمغان آورد و باعث ایجاد بیماری ها و سرطان های جدید شد و همه خواستار مواد عذایی سالم شدند . تقاضا برای محصولات سالم دولت ها را ترغیب کرد که سیاستی اتخاذ کنند که در آن کشاورزی متعارف به کشاورزی ارگانیک تبدیل شود. کشاورزی ارگانیک یک نظام تلفیقی و یکپارچه و انسانی است که معتقد به کشت بر اصول اکولوژیکی است و همچنین با استفاده از منابع موجود در مزرعه باعث تقویت و توسعه سلامت اکوسیستم های زیستی، فعالیت بیولوژیک خاک و چرخه های زیستی می شود . اکنون اکثر کشورها مخصوصا کشورهای اروپایی کشاورزی ارگانیک و توسعه این نوع کشاورزی در برنامه های اجرایی قرار داده شده است . در آینده ای نزدیک محصوالتی که از ترکیبات شیمیایی استفاده نشده است و ارگانیک است مهمترین مشخصه محصولات در بازارهای جهانی خواهد بود. ایران که دارای یک شرایط خشک محیطی و نیروی کار زیاد است تولید محصولات ارگانیک از بسیاری از نقاط دیگر جهان آسانتر و اقتصادی تر خواهد بود پس ایران یک پتانسیل بالایی در تولید محصوالت ارگانیک دارد و باید از این پتانسیل و امتیاز استفاده شود.اما توسعه کشاورزی ارگانیک در جهان و ایران با مشکلاتی مواجه است .

 

مواد و روشها :
روش تحقیق اسنادی و کتابخانه ای می باشد و از منابع الکترونیکی که در مجلات و یا کنفرانسها چاپ شده اند و  جستجو در سایتهایی که منبع معتبری می باشند از جمله سایتهای اس آی دی  و سیویلیکا نتایجی به دست آمد.

 

نتیجه گیری :
کشاورزی متعارف با مصرف کود و سموم شیمیایی مشکلات زیادی برای محیط زیست و انسان ها به وجود آورده است و اکثر افراد خواستار موادغذایی سالم می باشند. کود ارگانیک به دلیل مصرف نکردن مواد شیمیایی مشکلاتی برای محیط زیست و افراد به وجود نمی آورد پس کشاورزی ارگانیک یک پیشنهاد مناسب برای تولید مواد غذایی می باشد. کشاورزی ارگانیک فرصت ها و مزایایی برای کشور دارد .به عنوان مثال کشاورزی ارگانیک نسبت به کشاورزی متعارف به نیروی کار زیادی احتیاج دارد و کشور ما هم به دلیل اینکه افراد زیادی بیکار هستند می توانند از طریق کشاورزی ارگانیک صاحب شغل شده و دیگر مهاجرت از روستا به شهر اتفاق نمی افتد. کاهش آلودگی آب و خاک یکی دیگر از مزایای کشاورزی ارگانیک است چونکه در این نوع کشاورزی از مواد شیمیایی استفاده نمی شود و دیگر باعث آلودگی محیط زیست نمی گردد همچنین باعث کاهش فرسایش خاک شده و زمین های حاصلخیز دیگر تخریب نمی شوند. مدیریت در کشاورزی ارگانیک به دلیل مصرف نکردن مواد شیمیایی سخت می باشد ولی زمین های زراعی در کشور ما کوچک می باشد و همین امر باعث می گردد که مدیریت در این نوع کشاورزی مشکل نباشد.ایران دارای اقلیمی بی نظیر بوده و همین امر باعث می شود که کشاورزی ارگانیک یک پیشنهاد مناسب برای تولید محصولات سالم باشد. کشاورزی ارگانیک با اینکه مزایایی برای کشور دارد ولی این نوع کشاورزی با چالش هایی مواجه است همچون کاهش تولید و درآمد کشاورزان به دلیل اینکه در این نوع کشاورزی از مواد شیمیایی و نگهدارنده استفاده نمی شود مقداری از محصول از بین می رود و در نتیجه باعث کاهش درآمد کشاورزان می گردد. عدم عالقه مردم به مصرف محصوالت ارگانیک یکی دیگر از چالش های این نوع کشاورزی است محصوالت ارگانیک به دلیل شکل نامناسب و بازار پسند نبودن باعث می گردد که افراد از خرید این نوع محصولات خودداری کنند.
کود ارگانیک زعفران
کود ارگانیک صیفی جات
کود ارگانیک چغندر قند
کود ارگانیک گندم و جو
کود ارگانیک یونجه
کود ارگانیک نخود لوبیا
کود ارگانیک توت فرنگی
کود ارگانیک سیب زمینی
کود ارگانیک ازتو باکتر
کود ارگانیک برنج
کود ارگانیک کلزا
کود ارگانیک مرکبات و کیوی
 

"نیواگرو بزرگترین تولید کننده و صادر کننده کودهای بیولوژیک و ارگانیک و کلات NPK در ایران و خاورمیانه "

کارشناس فروش